dnes je 19.6.2021

Input:

Výnimky zo zastavenia starých exekúcií od 1. januára 2020

20.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.5 Výnimky zo zastavenia starých exekúcií od 1. januára 2020

JUDr. Martina Kostková

Prvým januárom 2020 vstupuje do účinnosti zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Jeho prijatie vyvolalo v spoločnosti mnoho vášní, pričom sa od momentu podpísania návrhu prezidentkou zaznamenal pokles splácania dlhov, vedených v rámci exekúcie. Treba však podotknúť, že nie každé exekučné konanie, hoci spadá pod kategóriu „stará exekúcia”, s ktorou spomínaný predpis pracuje, sa zastaví.

Zákon presne stanovil, kedy exekučné konanie zastavené nebude, napriek tomu, že by spĺňalo ostatné zákonné podmienky na zastavenie. Ide o taxatívny zoznam prípadov, čo znamená, že tento zoznam nie je možné rozšíriť.

Nie každá exekúcia sa teda automaticky zastaví. V zmysle zákona sa zastavovať nebudú exekučné konania, ktorých predmetom je:

  • - vymoženie pohľadávky na výživnom,
  • - uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
  • - vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu,
  • - vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,
  • - vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu,
  • - starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch pred jej zastavením podľa tohto zákona dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,
  • - starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho úpadok nemôže byť riešený podľa osobitného predpisu.

Najmä predposledný prípad je