dnes je 18.1.2021

Input:

Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.4 Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Podpísaný, ...............................(Titul, Meno a Priezvisko konateľa) nar. ........... (dátum narodenia konateľa), rodné číslo ...................., trvalo bytom ................................. (adresa miesta trvalého pobytu konateľa), Slovenská republika, konateľ obchodnej spoločnosti .............................................(celé obchodné meno spoločnosti), so sídlom ..................................................... (presná adresa sídla spoločnosti), vyhlasujem, že prijímam funkciu konateľa spoločnosti ......................................... (celé obchodné meno spoločnosti) a budem