dnes je 12.7.2020

Input:

Oznámenie o započítaní pohľadávok

23.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.14.2 Oznámenie o započítaní pohľadávok

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


názov spoločnosti ................................................
sídlo spoločnosti ..................................................
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......

oddiel Sro vložka číslo: .......

(alebo hlavičkový papier)

názov dlžníka .......................................................
sídlo dlžníka .........................................................

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....

oddiel Sro vložka číslo: ...............

V ................................., dňa ......................

Vec: Oznámenie o započítaní pohľadávky

Vážený pán ..............................,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že sme nadobudli pohľadávku od ......................................... (názov), so sídlom ................................. , ktorú mal voči Vašej spoločnosti .............................. (názov), so sídlom .............................. na základe zmluvy o dielo zo dňa ................... a zmluvy o dielo zo dňa ...................., v zmysle ktorých boli vystavené nasledovné faktúry:

  • faktúra č. .........................., vo výške ......................, splatnosť ....................., úrok z omeškania .......% p.a.

  • faktúra č. .........................., vo výške ......................, splatnosť