dnes je 17.1.2021

Input:

Oznámenie o započítaní pohľadávok

9.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.11.2 Oznámenie o započítaní pohľadávok

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


názov spoločnosti...........................................

sídlo spoločnosti................................

názov dlžníka..................................

sídlo dlžníka...................................

V ..............., ......................

Vážený pán ..............................,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že sme nadobudli pohľadávku od ......................................... (názov), so sídlom ................................. , ktorú mal voči Vašej spoločnosti .............................. (názov), so sídlom .............................. na základe zmluvy o dielo zo dňa ................... a zmluvy o dielo zo dňa ...................., v zmysle ktorých boli vystavené nasledovné faktúry:

. faktúra č. .........................., vo výške ......................, splatnosť ....................., úrok z omeškania .......% p.a.

. faktúra č. .........................., vo výške ......................, splatnosť ....................., úrok z omeškania .......% p.a.

Celková výška pohľadávky spolu s príslušenstvom bola k .................... (deň započítania) vo výške ................................... €.

Vaša spoločnosť eviduje pohľadávku voči našej spoločnosti vo výške