dnes je 19.9.2021

Input:

Komentár k zákonu č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7 Komentár k zákonu č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Martina Kostková

§ 1 Všeobecné ustanovenia

1. Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie”) a osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie (ďalej len „opätovný návrh”).

2. Na účely tohto zákona sa starou exekúciou rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.


Ust. §1, tak ako je vyššie pomenované, rieši všeobecný úvod do znenia zákona o ukončení niektorých exekučných konaní. Toto ustanovenie presne špecifikuje, ktorých exekučných konaní sa, z časového hľadiska, bude týkať. Ide o konania,