dnes je 17.1.2021

Input:

Exekúcia zrážkami zo mzdy a jej odklad

21.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.2.5 Exekúcia zrážkami zo mzdy a jej odklad

JUDr. Martina Kostková

Pokiaľ ide o exekučné konania, kedy bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdnemu exekútorovi počnúc 1. aprílom 2017, pri exekúcii zrážkami zo mzdy platia iné pravidlá, pokiaľ by došlo k odkladu exekúcie. Odkladom sa rozumie osobitný prostriedok procesnej ochrany povinného v konaní. Odklad bude povolený, ak boli splnené všetky zákonné predpoklady.

To, či bol povolený odklad exekúcie sa týka aj platiteľa mzdy, pričom jeho postup je odlišný podľa toho, či sa jedná o odklad s blokovaním majetku alebo bez blokovania majetku. Pokiaľ aj k odkladu došlo, platiteľ mzdy vždy čaká na vyjadrenie od súdneho exekútora, určite nepostačuje, ak mu informácie o odklade sprostredkuje priamo povinný. Rovnako tak nestačí, resp. platiteľa mzdy sa nijak netýka prípad, ak si povinný ešte len podal žiadosť o povolenie odkladu exekúcie.

Pokiaľ došlo k odkladu exekúcie s blokovaním majetku, platiteľ mzdy vykonáva zrážky zo mzdy povinného, ale zrazené sumy nepoukazuje exekútorovi. Pre platiteľa mzdy ide o obdobnú situáciu ako keď je ešte len vydaný príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy, pričom exekučný príkaz ešte vydaný nebol. Čiže, platiteľ mzdy zrážky riadne vykonáva, avšak drží ich u seba v depozite až do času, kým odklad neskončí.

Pokiaľ došlo o odkladu exekúcie bez blokovania majetku, platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky zo mzdy povinného, a to až do času, kým mu exekútor nedoručí príkaz, aby sa v