dnes je 29.11.2020

Input:

Exekúcia na nepeňažné plnenie

2.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.10 Exekúcia na nepeňažné plnenie

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová

O exekúciu na nepeňažné plnenie ide vtedy, ak exekučný titul zaväzuje k určitej povinnosti – výrok rozhodnutia teda nestanovuje zaplatenie peňažnej pohľadávky, ale nejakú inú povinnosť. V prípade všetkých spôsobov exekúcie na nepeňažné plnenie však možno povedať, že tu v určitom čase dôjde k prelomeniu aj do exekúcie na peňažné plnenie – niektorým zo spôsobov exekúcie na peňažné plnenie sa vymáhajú trovy oprávneného (súdne poplatky, ako aj trovy právneho zastúpenia, ak bol oprávnený zastúpený advokátom) a trovy exekúcie.

V prípade exekúcie na nepeňažné plnenie neplatí, že spôsob vykonania exekúcie volí exekútor. Spôsob, akým ju treba vykonať, je presne stanovený v exekučnom titule. Taktiež nie je možné viesť