dnes je 29.11.2020

Input:

Ďalšia činnosť súdneho exekútora

2.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.11 Ďalšia činnosť súdneho exekútora

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová

Okrem exekučnej činnosti môže súdny exekútor vykonávať aj tzv. ďalšiu činnosť, ktorá je upravená v piatej časti Exekučného poriadku. V prípade jej vykonávania však nemá postavenie verejného činiteľa, preto nemožno aplikovať ustanovenia Trestného zákona – napríklad o útoku na verejného činiteľa alebo o zneužití právomoci verejného činiteľa. Aj za túto činnosť mu patrí odmena, špecifikovaná vyhláškou č. 68/2017 Z. z. v platnom znení.

Hoci súdny exekútor je spoločnosťou vnímaný iba ako osoba, ktorá vymáha nezaplatené pohľadávky, v zmysle ust. § 193 vykonáva aj ďalšiu činnosť, a to:

  • spisuje do zápisnice na požiadanie oprávneného návrhy na vykonanie exekúcie – mnohí oprávnení nemajú právne vzdelanie či nie sú zastúpení advokátom, a preto nevedia, ako napísať návrh na vykonanie exekúcie, no na druhej strane potrebujú vymôcť pohľadávku. V takom prípade je možné, aby súdneho exekútora požiadali o spísanie takého návrhu do zápisnice, čo je rýchlejšie a jednoduchšie. Ak si oprávnený zvolí spísanie návrhu exekútorom, za odmenu vo výške 16,60 eura má istotu, že návrh bude po právnej stránke v poriadku,

  • prijíma do úschovy peniaze, listiny a iné hnuteľné veci v súvislosti s výkonom exekúcie - ide o peniaze, listiny či iné hnuteľné veci, ktoré súvisia s ním